Hlavní město Skopje

Skopje (makedonsky Скопје / Skopje) je hlavní a největší město Makedonie. Žije zde 668 518 obyvatel, což je asi třetina obyvatel celé země. Skopje je tak logickým společenským i ekonomickým centrem země. Město se nachází uprostřed severní části země blízko k hranicím s Kosovem (a Srbskem). Skopje také leží na horním toku řeky Vardar.

Město má velmi bohatou historii a už v době Římské říše zde stálo důležité město Scupi, které bylo nakonec zničeno zemětřesením. Ve středověku spadalo město pod Východořímskou, později Byzantskou říši. Ostatně nedaleko Skopje se narodil také jeden z nejvýznamnějších byzantských císařů Justinián I.. Později se území zmocnilo Bulharsko. V roce 1346 ji prohlásil srbský panovník Dušan hlavním městem své říše, která se však po jeho smrti rozpadla. V roce 1392 obsadili Skopje Turci a vládli zde 500 let.

   

Po balkánských válkách (1912-1913) se Makedonie včele se Skopje stává součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které se roku 1929 přejmenovalo na Jugoslávii. Po druhé světové válce se země připojila k nové Jugoslávii jako Socialistické republika Makedonie, jejichž se Skopje stalo hlavním městem.

Největší tragédií pro město bylo zemětřesení v roce 1963, které si vyžádalo řadu obětí a po kterém musela být značná část makedonské metropole znovu postavena. V roce 1991 se Skopje stalo hlavním městem samostatné Makedonie.

Ale teď k samotnému městu, protože ne všechno bylo zničeno. Skopje je známé svým starobylým historickým jádrem v podobě Tureckého starého města, jehož nejstarší části pocházejí až ze 14. století. Tato část města byla postavena tak bytelně, že i zemětřesení přečkala bez vážnějšího poškození. Známou dominantou města je Kamenný most přes řeku Vardar z 15. stol. Most také symbolicky spojuje starou část města na severní straně (hrad, úzké uličky, kostely i mešity) a nové moderní centrum na jihu. Právě na jižním břehu se nachází Makedonské náměstí (Macedonie square), které je dnešním centrem města. Kolem se nachází spousta obchodů, ale také moderních budov.

Více o Skopje se můžete dozvědět na jeho oficiálních stránkách www.skopje.gov.mk/en/.

 

Mapa hlavního města Makedonie Skopje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist