Starověká Makedonie

Historii Makedonie je plná zajímavých období a významných osobností. Jednou z nich je starověká Makedonie. Starověká Makedonie byla po nějakou dobu nejmocnějším státem starověkého světa. Sousedila se státy, jako je Épeiros, Ilýrie a Thrákie. Thrákie se nacházela na východě (hlavně v dnešním Bulharsku), zatímco zbylé dva státy na západě. Toto území už ve starověku obývali Makedonci, kteří byli výbornými lovci a bojovníky a kteří také rádi holdovali tanci a pití.

Starověké Makedonské království se rozkládalo také na severu dnešního Řecka. Za vlády krále Filipa II. začal stát vojensky sílit a v roce 338. před naším letopočtem vojsko Makedonie pod vládou tohoto panovníka zvítězilo v bitvě u Chairóneje nad koalicí tvořenou řeckými státy a tím získala nadvládu nad celým Řeckem.

Nejvýznamějším panovníkem Makedonie byl syn Filipa známý jako Alexandr Makedonský neboli Veliký. Tento významný panovník byl vychováván Aristotelem a na trůn nastoupil v pouhých 20 letech v roce 336 př.n.l., přesto se stal jedním z nejvýznamnějších vojevůdců všech dob. Ovládl mnoho území, která zahrnovala i Egypt a Persii. Hlavním městem své mocné říše učinil známý Babylón, kde také Alexandr zemřel. Po jeho smrti se ale říše hned rozpadla. Později se Makedonie dostala pod římskou nadvládu a stala se v roce 149 př.n.l. provincií Macedonia patřící Římanům.

2 komentáře

  1. kotrc napsal:

    Je to srozumitelné a dobře psané.

    Výborně!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist