Strumica

Strumica je největší město ve východní Makedonii. Žije zde 35 311 lidí. V aglomeraci zahrnující i nejbližší okolí je to ale dokonce přes 100 000 lidí. Nedaleko od města se nachází důležitý hraniční přechod s Bulharskem  Novo Selo-Petrich a daleko není ani řecká hranice, ta je ale oddělena horským hřeben a parkem Belasica. Město je pojmenované po říčce Strumica, která skrz něj protéká. Strumica je také magistrátní město.

Město má prastarou historii a je neurčitě zmiňováno v prastarých řeckých svitcích z 2. století před našim letopočtem. V 9. století se město stalo součástí Samuilské říše, v jejíž područí zůstalo až do roku 1014. Po bitvě u Kleidonu se Strumica stala součástí Byzantské říše. V roce 1395 se město definitivně dostalo pod Osmanskou nadvládu, kde zůstalo dalších několik stovek let až do 19. století. Mezitím se zde vytvořila poměrně početná bulharská menšina.

Během první balkánské války bylo město osvobozeno od Turků a na nějakých šest let se stalo součástí Bulharska. Po porážce Bulharska v první světové válce v roce 1919 podle smlouvy Neuilly-sur-Seine bylo Bulharsko nuceno postoupit Strumicu království Srbů, Chorvatů a Slovinců (později Jugoslávie).

  

Dnešní Strumica je poměrně moderní město. Chybí zde větší historické jádro, život se zde koncentruje kolem hlavních bulvárů, což je hlavně Maršál Tito bulvár a také ulice Balkánská. Starší část města naleznete doslova nahňácanou nad zvedajícími se horami na západě města (kolem kostela sv.Kirila i Metoda).

V okolí se nachází mnoho nádherných památek. Zmíníme například klášter Matky Boží v nedaleké obci Eleusa Veljusa. Tento svatostánek byl založený už roku 1080 a nachází se na zajímavé skalní plošině. Nebo další zajímavý klášter Svatého Iljy postavený na konci 16. století. Dalšími zajímavými památkami jsou například Římské lázně v Bansko nebo pevnost Cara Towers, která ze strmého kopce střeží celé okolí.

Více o městě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.strumica.gov.mk.

  

 

Mapa umístění města Strumica v Makedonii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist